Työryhmä

EAPC kongressin järjestelyistä vastaavat yhdessä Local Organizing Comittee (LOC), Scientific Comittee, EAPC hallitus ja Interplan kongressi toimisto.

Paikallisen työryhmän puheenjohtaja osallistuu kansainvälisen työryhmän kokouksiin ja vastaa paikallisjärjestelyistä. Suomen järjestelyistä vastaa ohjausryhmä ja laajempi työryhmä. Ohjausryhmän jokaisella jäsenellä on omat vastuualueensa ja omat työryhmänsä.