EAPC 2021

Suomelle on myönnetty kunnia järjestää Euroopan Palliatiivisen yhdistyksen 17. maailman kongressi vuonna 2021 Helsingissä. Nämä sivut ovat kongressin Suomen järjestelytoimikunnan sivut. EAPC:lla tulee olemaan viralliset kongressi sivut englanniksi.

Kongressi järjestetään Helsingin Messukeskuksessa. Kongressin pääjärjestelyvastuussa Suomessa ovat Suomen Palliatiivisen Lääketieteen Yhdistys (SPLY) ja Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys (SPHY), teemme yhteistyötä European Association for Palliative Care (EAPC):n ja kongressitoimisto Interplanin kanssa.

European Association for Palliative Care (EAPC) perustettiin Milanossa 1988, 42 perustajajäsenen voimin professori Vitttoria Ventafriddan ja Floriani säätiön aloitteesta. Ja ensimmäinen maailman kongressi oli Pariisissa 1990, jolloin osallistujia oli 23 maasta yhteensä 1630.

EAPC maailman kongressi järjestetään joka toinen vuosi, meitä edeltävä kongressi on Berliinissä 2019 toukokuussa. Kongressiin osallistuu aina noin 3000 palliatiivisen hoidon toimijaa ympäri maailmaa. Kongressi on moniammatillinen ja ohejlmaa on suunnitellessa on mietitty eri ammattiryhien kiinnostusta ja tarpeita, kuten esimerkiksi hoitajat, lääkärit, vapaaehtoiset, fysioterapeutit ja teologit. Tapahtuma on ainutlaatuinen poikkitieteellinen kokoontuminen. Kongressin pääosasassa on tasokas tieteellinen ohjelma ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.